Det gode liv

E-læringskurs på Visma Veilederen (for tilsette) 

På Visma Veilederen www.veilederen.no er det e-læringskurs for tilsette i barnehage og skule. 

Alle tilsette må gjennomføre e-læringskursa for si verksemd.  
Det kan kome nye e-læringskurs til undervegs, så her må du halde deg oppdatert. 

Frist for gjennomføring etter avtale med din styrar/rektor.  

 

Tilsette i barnehage skal gjennomføre desse e-læringskursa: 

Tilsette i skule skal gjennomføre desse e-læringskursa: 

Ein kan gjerne organisere e-læringa slik at ein sit saman i grupper og ser filmane saman. Testene i etterkant skal ein ta individuelt.