Periode C

Semana 01

1 hora (miércoles 04.01.23  a las 10:30-11:30):   

Tema: Navidad (Jol): 

Kultur: 

  • Día de Reyes (dei vise menn) 

  • Arbeide med oppgåve for periode C.  

Vi skal lære om den største dagen i jola for barn, som er 6.januar. Vi skal og jobbe med finpussing og rettleiing av oppgåva for periode C.  

Førebuing til undervisninga: 

  • Ta med deg oppgåva for periode C.  

Til 06.01: 

Arbeid med oppgåva for periode C, som skal leverast fredag. Viss du treng rettleiing undervegs, kontakt Marius på telefon 95871707, og du kan få rettleiing digitalt med å få inn på denne linken 

2 hora (viernes 06.01.23 a las 09:15-10:15):   

Tema: Navidad (Jol): 

Vi skal jobbe med finpussing og rettleiing av oppgåva for periode C, som skal leverast i løp av dagen.  

Førebuing til undervisninga: 

  • Ta med deg oppgåva for periode C.  

Til 06.01: 

Arbeid med oppgåva for periode C, som skal leverast i dag fredag. 

Periode C
Oppgåve for periode C 

 

  • Leveringsfrist: 06.01.2022 

  • Leverast i Teams 

  • Det blir gitt karakter 1-6, som er ein del av undervegskarakteren 

 

Oppgåve for periode C er som følgjer: 

 

Oppgåve C er todelt.  

Ei skriftleg oppgåve som skal vere utgongspunkt for ein munnleg presentasjon. Oppgåvene blir vurdert samla og det blir gjeve ein karakter, som blir ein del av undervegskarakteren. 

 

Skriftleg oppgåve:  

Lag eit manuskript for ein munnleg presentasjon. Du skal skrive enkle setningar der du fortel korleis ein feirar jol i Spania. I setningane skal du nytte verba som vi har jobba med i perioden. I tillegg skal du nytte ord og uttrykk frå glosene vi har tatt i bruk i perioden. 

 

Munnleg oppgåve:  

Lag ein video der du presenterer så sjølvstendig som mogleg feiring av jol i Spania. Videoen skal vere ca 1-3 minutt.   

 

Periode C

Vurderingskriterie

Til 06.01: 

Arbeid med oppgåva for periode C, som skal leverast fredag. Viss du treng rettleiing undervegs, kontakt Marius på telefon 95871707, og du kan få rettleiing digitalt med å få inn på denne linken