Periode C

Semana 02

1 hora (miércoles 11.01.23  a las 10:30-11:30):   

Tema: Navidad (Jol): 

Kultur:  

 • Geografi i den spansktalande verda. 

Vi skal sjå på kartet dei ulike lande vi har jobba med under feiringa av jola. 

Grammatikk: 

 • Repetisjon av dei verba vi har jobba med i periode C.  

Førebuing til undervisninga: 

 • Sjå på verba vi har jobbe med i periode C.   

Til 13.01: 

Klikk her for å gjere leksene

2 hora (jueves 12.01.23 a las 09:15-10:15):   

Tema: Navidad (Jol): 

Kultur: 

 • Oppsummering av periode C, og elevsamtalar. 

 • Eiga vurdering av læringa.  

 • Liv og røre  

Grammatikk: 

 • Repetisjon av dei verba vi har jobba med i periode C.  

Førebuing til undervisninga: 

 • Sjå på verba vi har jobbe med i periode C.  
   

Til 18.01: 

Klikk her for å gjere leksene: 

Periode C
Geografi i den spansktalande verda

Vi skal sjå på kartet dei ulike lande vi har jobbed med under feiringa av jola.

Grammatikk: 

 •  Verb: tener (å ha) 

 • Verb: hay (det finst)  

 • Verb: Gustar (å like)  

Repetisjon av dei verba vi har jobba med i periode C.  

Grammatikk: 

 • Uttrykket Desde ...hace (frå og med......til og med) 

Når det gjeld grammatikk skal vi jobbe med uttrykk på spansk som "fra....til".  Vi skal jobbe med oppgåver som handlar om uttrykka , og som kan knyttast til jol. Tekstane kan ein nytte i oppgåva for periode C.  

Grammatikk: 

 • Verb: ir (å gå, skulle, måtte)  

I grammatikk skal vi jobbe med verbet ir, og bruke det aktivt.