Periode C 

Plan for undervisninga, Haustsemester 2022: 

Periode C (49-02) 

 • Eg rådar til å førebue dykk på dei tema som blir teke opp i undervisninga, sjølv om det ikkje står spesifisert under lekser. Då vil de få mest ut av undervisninga.  

 • Det vil kunne forekome endringar av planen undervegs.  

Onsdag 07.12 

Tema: Navidad (Jol): 

Kultur: 

 • El "Gordo" (Den store premien) 

 • Noche Buena (Jolaften) 

I dag skal vi jobbe med korleis ein startar joleferien i Spania, og andre spansktalande land. Vi skal og sjå på korleis ein feirar jolaften.  

Vi skal jobbe med gloser knytt til tekstar om jol, og få presentert oppgåvene for periode C.  

Grammatikk: 

 • Verb: tener (å ha) 

 • Verb: hay (det finnast)  

Når det gjeld grammatikk skal vi jobbe med verba tener og hay. Vi skal jobbe med oppgåver som skal knyttast til jol.  

Førebuing til undervisninga: 

 • Ingen   

Til 09.12: 

Klikk her for å gjere leksene. 

 

Fredag  09.12  

Tema: Navidad (Jol): 

Kultur: 

 • Día de Navidad 

 • Día de los Santos Inocentes 

 • Liv og røre 

Vi held fram med å jobbe med tema jol i den spansktalande verda. Denne gongen vil der vere fokus på 1.joledag og "aprilsnarr", som ein i spansktalande land har i romjola. 

Vi skal ha "liv og røre". 

Grammatikk: 

 • Verb: Gustar (å like)  

Når det gjeld grammatikk skal vi jobbe med verbet gustar. Vi skal jobbe med oppgåver som handlar om gustar, og som kan knyttast til jol. Tekstane kan ein nytte i oppgåva for periode C.    

Førebuing til undervisninga: 

 • Se på videoane om jol  

Til 14.12: 

Start med oppgåva for Periode C: Lag ein plan for korleis oppgåva skal vere.  

Klikk her for å gjere leksene.  

Onsdag 14.12 

Tema: Navidad (Jol): 

Kultur: 

 • Navidad en Hispanoamérica 

 • Comida de Navidad 

Vi jobbar med korleis jola feirast i Amerika, og vi skal lage enkle spanske jolerettar i "mat og helse". Vi vil jobbe med gloser knytt til disse teme.  

Grammatikk: 

 • Verb: ser (å være) 

 • Verb: Gustar (å like)  

I grammatikk skal vi jobbe med verba ser og estar, og bruke dei aktiv medan vi tilbered mat.  

Førebuing til undervisninga: 

 • Sjå på video.  

 Til 16.12: 

Klikk her for å gjere leksene: 

Fredag  16.12  

Tema: Navidad (Jol): 

Kultur: 

 • Fin de Año (nyttårsaften) 

 • Lage jolekort  

 • Liv og røre 

Vi skal jobbed med korleis ein feirar nyttårsaften og 1. nyttårsdag i spansktalande land. Vi skal og skrive jolehelsingar på spansk. Då ser vi på uttrykk som er typsik å bruke i jolekort. 

Vi skal og ha "liv og røre" knytt til uttrykka i jolehelsningane.   

Grammatikk: 

 • Verb: estar (å være) 

I grammatikk skal vi jobbe med verbet estar, og sjå på skilnaden med verbet ser.  

Førebuing til undervisninga: 

 • Sjå video 

Til 04.01: 

Arbeid med oppgåva for periode C, slik at du kan få rettleiing. Viss du treng hjelp undervegs, kontakt Marius på telefon 95871707, og ein kan få rettleiing digitalt med å få inn på denne linken 

 

Onsdag 21.12 

Tema: Navidad (Jol): 

 • Jolegudsteneste i Treungen kyrkje  

 • Aktivitetar for alle elevane i ungdomsskulen  

Førebuing til undervisninga: 

 • Ingen

Til 04.01: 

Arbeid med oppgåva for periode C, slik at du kan få rettleiing. Viss du treng hjelp undervegs, kontakt Marius på telefon 95871707, og ein kan få rettleiing digitalt med å få inn på denne linken 

   

Onsdag 04.01 

Tema: Navidad (Jol): 

Kultur: 

 • Día de Reyes (dei vise menn) 

 • Arbeide med oppgåve for periode C.  

Vi skal lære om den største dagen i jola for barn, som er 6.januar. Vi skal og jobbe med finpussing og rettleiing av oppgåva for periode C.  

Førebuing til undervisninga: 

 • Ta med deg oppgåva for periode C.  

Til 06.01: 

Arbeid med oppgåva for periode C, som skal leverast fredag. Viss du treng rettleiing undervegs, kontakt Marius på telefon 95871707, og du kan få rettleiing digitalt med å få inn på denne linken 

Fredag  06.01  

Tema: Navidad (Jol): 

Vi skal jobbe med finpussing og rettleiing av oppgåva for periode C, som skal leverast i løp av dagen.  

Førebuing til undervisninga: 

 • Ta med deg oppgåva for periode C.  

Til 06.01: 

Arbeid med oppgåva for periode C, som skal leverast i dag fredag. 

Onsdag 11.01 

Tema: Navidad (Jol): 

Kultur: 

 • Geografi i den spansktalande verda. 

Vi skal sjå på kartet dei ulike lande vi har jobbed med under feiringa av jola.

Grammatikk: 

 • Repetisjon av dei verba vi har jobba med i periode C.  

Førebuing til undervisninga: 

 • Sjå på verba vi har jobbe med i periode C.  

Til 13.01: 

Klikk her for å gjere leksene

Fredag  13.01  

Tema: Navidad (Jol): 

Kultur: 

 Oppsummering av periode C, og elevsamtalar. 

 • Eiga vurdering av læringa.   

 • Grammatikk: 

 • Repetisjon av dei verba vi har jobba med i periode C.  

Førebuing til undervisninga: 

 • Sjå på verba vi har jobbe med i periode C.   

Til 18.01: 

Klikk her for å gjere leksene: