Periode C 

Plan for undervisninga, Haustsemester 2022: 

Periode C (49-02) 

 • Eg rådar til å førebue dykk på dei tema som blir teke opp i undervisninga, sjølv om det ikkje står spesifisert under lekser. Då vil de få mest ut av undervisninga.  

 • Det vil kunne forekome endringar av planen undervegs.  

Onsdag 07.12 

Tema: Navidad (Jol): 

 Kultur: 

 • El "Gordo" (Den store premien) 

 • Noche Buena (Jolaften) 

I dag skal vi jobbe med korleis ein startar joleferien i Spania, og andre spansktalande land. Vi skal og sjå på korleis ein feirar jolaften.  

 •  

 • Vi skal jobbe med gloser knytt til tekstar om jol, og få presentert oppgåvene for periode C.  

Grammatikk: 

 • Verb: tener (å ha) 

 • Verb: hay (det finnast)  

 • Verb: Gustar (å like)  

Når det gjeld grammatikk skal vi jobbe med verba tener, gustar og hay. Vi skal jobbe med oppgåver som skal knyttast til jol.  

Førebuing til undervisninga: 

 • Ingen   

Til 08.12: 

Klikk her for å gjere leksene. 

 

Torsdag  08.12  

Tema: Navidad (Jol): 

Kultur:  

 • Día de Navidad (1. joledag) 

 • Día de los Santos Inocentes ("Aprilsnarr" ) 

 • Liv og røre 

Vi held fram med å jobbe med tema jol i den spansktalande verda. Denne gongen vil der vere fokus på 1.joledag og "aprilsnarr", som ein i spansktalande land har i romjola. 

Vi skal ha "liv og røre". 

Grammatikk: 

 • Uttrykket Desde ...hace (frå og med......til og med) 

Når det gjeld grammatikk skal vi jobbe med uttrykk på spansk som "fra....til".  Vi skal jobbe med oppgåver som handlar om uttrykka , og som kan knyttast til jol. Tekstane kan ein nytte i oppgåva for periode C.    

Førebuing til undervisninga: 

 • Se på videoane om jol   

Til 14.12: 

Start med oppgåva for Periode C. Lag ein plan for korleis oppgåva skal vere.  

Klikk her for å gjere leksene.  

Onsdag 14.12 

Tema: Navidad (Jol): 

Kultur: 

 • Navidad en Hispanoamérica (Jol i spansk Amerika)  

 • Comida de Navidad (Jolemat) 

Vi jobbar med korleis jola feirast i Amerika, og vi skal lage enkle spanske jolerettar i "mat og helse". Vi vil jobbe med gloser knytt til disse tema.  

Grammatikk: 

 • Verb: ir (å gå, skulle, måtte)  

I grammatikk skal vi jobbe med verbet ir, og bruke det aktivt.  

Førebuing til undervisninga: 

 • Sjå på video.  

 Til 15.12: 

Klikk her for å gjere leksene: 

Torsdag  15.12  

Tema: Navidad (Jol): 

Kultur: 

 • Fin de Año (nyttårsaften) 

 • Lage jolekort  

 • Liv og røre 

Vi skal jobbed med korleis ein feirar nyttårsaften og 1. nyttårsdag i spansktalande land. Vi skal og skrive jolehelsingar på spansk. Då ser vi på uttrykk som er typisk å bruke i jolekort. 

Vi skal og ha "liv og røre" knytt til uttrykka i jolehelsningane.   

Grammatikk: 

 • Verb: ir (å gå, skulle, måtte) 

I grammatikk skal vi jobbe med verbet ir.  

Førebuing til undervisninga: 

 • Sjå video 

Til 04.01: 

Arbeid med oppgåva for periode C, slik at du kan få rettleiing. Viss du treng hjelp undervegs, kontakt Marius på telefon 95871707, og ein kan få rettleiing digitalt med å få inn på denne linken 

 

Onsdag 21.12 

Tema: Navidad (Jol): 

 • Jolegudsteneste i Treungen kyrkje  

 • Aktivitetar for alle elevane i ungdomsskulen  

Førebuing til undervisninga: 

 • Ingen

Til 04.01: 

Arbeid med oppgåva for periode C, slik at du kan få rettleiing. Viss du treng hjelp undervegs, kontakt Marius på telefon 95871707, og ein kan få rettleiing digitalt med å få inn på denne linken 

   

Onsdag 04.01 

Tema: Navidad (Jol): 

Kultur: 

 • Día de Reyes (dei vise menn sin dag) 

 • Arbeide med oppgåve for periode C.  

Vi skal lære om den største dagen i jola for barn, som er 6.januar. Vi skal og jobbe med finpussing og rettleiing av oppgåva for periode C.  

Førebuing til undervisninga: 

 • Ta med deg oppgåva for periode C.   

Til 05.01: 

Arbeid med oppgåva for periode C, som skal leverast fredag. Viss du treng rettleiing undervegs, kontakt Marius på telefon 95871707, og du kan få rettleiing digitalt med å få inn på denne linken 

Torsdag 05.01  

Tema: Navidad (Jol): 

Vi skal jobbe med finpussing og rettleiing av oppgåva for periode C, som skal leverast i løp av dagen.  

Førebuing til undervisninga: 

 • Ta med deg oppgåva for periode C.  

Til 06.01: 

Arbeid med oppgåva for periode C, som skal leverast fredag. 

Onsdag 11.01 

Tema: Navidad (Jol): 

Kultur:  

 • Geografi i den spansktalande verda. 

Vi skal sjå på kartet dei ulike lande vi har jobba med under feiringa av jola. 

Grammatikk: 

 • Repetisjon av dei verba vi har jobba med i periode C.  

Førebuing til undervisninga: 

 • Sjå på verba vi har jobbe med i periode C.   

Til 13.01: 

Klikk her for å gjere leksene

Torsdag  12.01  

Tema: Navidad (Jol): 

Kultur: 

 • Oppsummering av periode C, og elevsamtalar. 

 • Eiga vurdering av læringa.  

 • Liv og røre  

Grammatikk: 

 • Repetisjon av dei verba vi har jobba med i periode C.  

Førebuing til undervisninga: 

 • Sjå på verba vi har jobbe med i periode C.  
   

Til 18.01: 

Klikk her for å gjere leksene: