Jol i den spansktalande verda

Periode C (veke 49-02)

Joletradisjonar i dei landa som har spansk som språk. 
Periode C 

 Jolefeiring

 

Å feire jol i den spansktalande verda er ein gamal tradisjon som står sterkt. Feiringa liknar mykje på kvarandre i alle dei 21 landa som har spansk som nasjonalspråk. I denne perioden skal vi lære om korleis ein feirar jol, og kva som er viktig i denne høgtida.