Det gode liv

Kva barnet ditt får erfaring med og øver seg på i leiken.

Når barnet seier heime at det har «berre leika i barnehagen i dag», så har det faktisk:

- Tatt initiativ

- Vore eit barn

- Lytta til andre

- Vore ein del av eit fellesskap

- Utfalda seg

- Lært om reglar og normer

- Leda og blitt leda

- Nytta sansar

- Opplevd latter og glede

- Gjort erfaringar med ulike leiketyper

- Vist omsorg

- Samarbeida

- Bygdsjølvskjenlse

- Utvikla hjernen

- Trent på sjølvregulering

- Bearbeide erfaringar og opplevingar

- Vore kreativ

- Øvd finmotorikk/grovmotorikk

- Øvd seg på konfliktløysning og forhandling

- Opplevd motgang og små tap

- Opplevd vennskap

- Opplevd samhald

- Vore nysgjerrig

- Opplevd livsglede og humor

- Øvd på å kommunisere

- Bygdrelasjonar

- Bruka fantasi

- Gjett av seg sjølv

- Øvd på å gje og ta

- Kjent på meistring

- Utvikla seg emosjonelt

- Utvikla seg intellektuelt

- Øvd på turtaking

- Øvd på å utsettje sine behov

- Tatt ansvar

- Lært om eigen identitet og grenser

- Øvd tolmodighet

- Hatt det moro

- Øvd seg i sosialt samspel

- Vore sett og høyrd

- TRENT PÅ Å LEVE LIVET og takle kvardagen.